2024. június 25. kedd
Elemzések, szöveges előrejelzések

HungaroMet: 2019. július 23. 09:56

2019. júliusi helyzetkép

A mezőgazdasági termelést, így a világpiaci árakat az időjárás világszerte alapvetően befolyásolja. Európában nagy területen egyre fokozódik a csapadékhiány, és már túl vagyunk egy komoly júniusi hőhullámon. Ez a kalászosok hozamát mérsékelten bár, de érintette, viszont a nyári növényekre jelentős hatással van. Az USA-ban az esős tavasz miatt kialakult jelentős lemaradás a mezőgazdasági munkákban az egész szezonon végighúzódik, miközben a nyári növények fejlettsége elmarad az átlagostól. Az alábbiakban a nagyobb termőterületeken bekövetkezett főbb időjárási folyamatokat és azok mezőgazdaságra gyakorolt hatását foglaljuk össze európai termésbecslésekkel kiegészítve.

A műholdas méréseken alapuló legfrissebb globális VHI index térkép (1. ábra) alapján a természetes és a kultúrnövényzet nincs jó állapotban (vörös területek) Ausztrália jelentős részén és Brazília keleti területein. Az USA-ban, a Nagy tavaktól délre eső részeken, de Európában is kiterjedt negatív eltérés látható, különösen a Franciaország-Németország-Lengyelország-Fehéroroszország széles sávban. Az aszállyal érintett területeket bemutató, műholdas méréseken alapuló ábra szerint Európában, Kínában és az USA-ban is jellemzően kedvezőek a viszonyok (2. ábra). Az USA és Kanada területén van kis negatív eltérés (narancs színű terület). A csapadékösszeg átlagtól vett eltérésének globális térképei, melyek júniusra és július első dekádjára vonatkoznak (3. és 4. ábra) a nedvesség egyenlőtlen és szélsőséges földi eloszlását is szemléltetik.

 

Európa

A június 1-től július 15-ig terjedő időszakban Európa döntő részén az átlagosnál melegebb időjárás volt jellemző (5. ábra). Június 20-tól egy intenzív hőhullám érkezett, mely sokfelé okozott 35 Celsius fok fölötti maximum hőmérsékleteket, sőt Spanyolországban és Franciaországban a 40 fokot is elérte a hőmérséklet (6. és 7. ábra). A júniusi átlag sokfelé Európában rekord meleget mutatott, míg Délkelet- és Észak-Európa kevésbé volt ebben érintett.

A nagy meleg a kalászosok szemképződését jelentősen befolyásolta, mely időszak így lerövidült, kisebb lett a szemtömeg, különösen Franciaországban, Németországban és Lengyelországban. Spanyolországban, Csehországban és Szlovákiában is rövidebb lett a szemképződés időszaka az optimálisnál, betetőzve az összességében is kedvezőtlen (aszályos) szezont. Lettországban és Litvániában pedig a száraz, meleg idő a virágzás idejére esett, így csökkentve a terméshozamokat.

 

Átlagosnál nagyobb csapadék csak Délkelet-Európában, Törökországban  és a Brit-szigeteken volt (8. és 9. ábra). A legnagyobb csapadékhiány pedig Spanyolországban és Lengyelországban alakult ki (10. ábra). Spanyolország déli részén ebben a másfél hónapban például egyáltalán nem esett az eső.

Ausztria, Németország, Csehország nyugati része, a Benelux államok keleti részei, és Franciaország nagyobb része is csapadékhiánytól szenved. A kukorica különösen érzékeny a megfelelő talajnedvességre a virágzás idején (11. ábra), mely kulcsfontosságú a fenológiai fázisok között. Ráadásul ezekben a térségekben újabb hőhullám van kialakulóban. A cukorrépa és a burgonya egyelőre kevésbé sínyli meg az aszályos körülményeket, de a következő időszakban átlag fölötti csapadékra lenne szükségük a jó termés kialakulásához.

A Brit-szigeteken átlag körüli a csapadék, kedvezőek a körülmények.

 

A JRC által készített termésbecslések (12-18. ábrák) szerint EU-s szinten magasabb termés mutatkozik őszi búzából és árpából, míg repcéből a tavalyinál több, de az öt éves átlagnál kevesebb. A kapás növényekre szóló előrejelzéseknek jelenleg rendkívül nagy a bizonytalansága, ezzel együtt már most is látszanak eltérések. Bár még nagyon sok minden történik a terméssel az aratásig, de ha a folytatásban az átlagos közelében alakulna az időjárás, akkor körülbelül a bemutatott eredmények születnének. Nézzünk néhány nagyobb országot részletesen is!

 

Franciaországban a hőhullám hatására lerövidült a kalászosok szemképződési időszaka, kisebb lett a szemtömeg (kivéve az őszi árpát, mely ekkorra már túl volt ezen a fejlődési fázison). Ezzel együtt a termésátlagok az előző évieknél magasabban alakulnak. A nyári növények egyelőre jó állapotban vannak, de a talajnedvesség nagyon alacsony szinten áll, így az aszály már kezd hatni a növényekre. Ha folytatódik a szárazság (a számítások ezt valószínűsítik), akkor átlag alatti termés várható.

 

Németországban és Lengyelországban a kalászosok hozama az előző évek termésátlagai alatt várhatók, kivéve az őszi árpát. A nyári növények szenvednek a szárazságban, nincsenek jó kilátások.

 

A kukorica és a szója Olaszország északi részén átlag alatti állapotban van a kedvezőtlen tavaszi körülmények miatt. A júniusi időjárás pedig nem segítette, hogy utolérjék magukat a növények.

 

Romániában és Bulgáriában a gyakori esők nem segítették eddig az aratást, de összességében jók a kalászosok terméskilátásai. A nyári növények eddig kiváló állapotban vannak, különösen a kukorica ígér sokat.

 

Ukrajnában a meleg idő mérsékelten bár, de negatívan befolyásolta a kalászosok termését. A nyári növények jó állapotban vannak, még a csapadékhiányos területeken is, köszönhetően a kiváló talaj magas víztároló képességének. A kukorica termésátlag előrejelzés jóval az átlag fölött, de a tavalyi érték alatt alakul.

 

A száraz, meleg idő Oroszország európai területén is csökkentette a kalászosok hozamát, mely így az átlag körül alakulhat. A kukorica több esőt igényelne, de a következő időszakban lehet is arrafelé jelentősebb mennyiség.

 

Fehéroroszországban átlag körüli hozamok várhatók a kalászosokból, míg kukoricából nagyon jók a kilátások.

 

Amerikai Egyesült Államok

Luisiana-ban hurrikán pusztított július közepén, míg a közép-atlanti és délkeleti államokban heves esőzések okoztak helyi áradásokat, ugyanakkor alaposan megöntözték a legelőket és a növényi kultúrákat. Lokális heves záporok öntözték a Nagy Síkság északi és középső vidékét is, míg az ország egyéb területein nagyrészt száraz, meleg idő uralkodott. Komolyabb, nagy területre kiterjedő aszály csak északnyugaton, Washington állam területén illetve Oregon és Montana nyugati részén tapasztalható.

A tavasz végi áradások hatása még mindig érezhető a növénytermesztésben, a mezőgazdasági munkák jelentős késést szenvedtek (lásd előző havi összefoglalónkat). A legtöbb növény, mint a kukorica, szója, cirok, gyapot és rizs fejlettsége jóval el van maradva az ilyenkor szokásos szinttől és a tavalyi évitől is. A Kukorica Öv déli és keleti részén a korábban telített talajok csak most kezdenek szikkadni. A kukoricának a tavalyinál kisebb hányada, mindössze 58%-a van jó és kiváló állapotban, míg a szójának csak 54%-a. Az őszi gabonák aratása is késést szenved a korábbi évekhez képest, július közepére csak 57%-ával végeztek a betakarításnak.
 
Kanada
A meleg időjárás az ország nagy részén az átlagosnál gyorsabb fejlődést biztosít a tavaszi gabonák számára.
 
Dél és Kelet Ázsia
India északi részén és a Gangesz deltájában, valamint a nyugati partvidéken a monszun a szokásosnál is hevesebb. A kiáradt folyók a szántóföldeket is elárasztották, ugyanakkor az ország más vidékekein, ahol nem hullik ennyire szélsőségesen sok eső, a csapadék jót tesz a rizs fejlődésének. Kínában nagy területre kiterjedő záporok öntözik a talajokat, és nyújtanak ideális nedvességviszonyokat a nyári növények számára.

Dél-Amerika
Jellemzően száraz időjárás segíti a kukorica betakarítását és utómunkálatait valamint az őszi gabonák vetését. Argentínában rekord termést várnak kukoricából és szójából egyaránt.

Ausztrália

Régóta elhúzódó szárazság sújtja az ország nagy részét, ami erősen hátráltatja az őszi vetésű gabona kelését és fejlődését. Egy kevés csapadék érkezett a déli, délkeleti országrészbe, de a növények ideális fejlődéséhez ennél többre lenne szükség.


Az időjárás az egész világon döntően befolyásolja a mezőgazdasági termelést, különösen a növénytermesztést. A nagy termőterületeken bekövetkező időjárási szélsőségek, vagy azok hiánya pedig a világpiacra, így a magyarországi mezőgazdasági árakra van nagy hatással. Például egy nagy kiterjedésű, jelentős aszály, áradás vagy tavaszi fagy jelentős mértékben hat a termés várható mennyiségére és minőségére. Ezen hosszú távú hatások ismeretében előre föl lehet készülni a világpiac várható alakulására. Ebben a cikkünkben többek között az Európai Bizottság hivatalos értesítőjének (MARS), illetve az USA Mezőgazdasági Minisztériumának kiadványának (WASDE) segítségével foglaljuk össze azokat az aktuális agrometeorológiai információkat a világból, melyek a hazánkban is nagy mennyiségben termesztett kultúrákat érinti.

A legnagyobb termelő országok növénykultúránként, amelyekre érdemes figyelni:

    * búza: EU, Kína, India, USA, Oroszország
    * kukorica: USA, Kína, Brazília, EU, Argentína, Ukrajna, India, Mexikó, Kanada, Indonézia, Dél-Afrika
    * repce: Kanada, Kína, India, EU
    * napraforgó: Oroszország, EU, Ukrajna, Argentína
    * szója: USA, Brazília, Argentína, Chile, India

 

2019. július 23.


1. ábra
VHI Index 2019. július első dekádjában (forrás: www.fao.org)
(VHI: Vegetation Health Index - ez egy műholdas mérésekből származtatott komplex index, mely röviden összefoglalva a növényzet egészségi szintjét mutatja: a zöld értékek egészséges, míg a sárga és vörös színek az aszályos növényzetet mutatják. A szürke, kék és rózsaszín területek hiányos adatokat, felhős és havas területeket jelölnek. A sivatagi részek értelmezése hosszabb leírást kíván.)


2. ábra
ASI Index szántóföldi kultúrákra 2019. július első dekádjában (forrás: www.fao.org)
(ASI: Agricultural Stress Index - ez egy műholdas mérésekből származtatott index, mely azt mutatja, hogy a mezőgazdasági kultúrákat az aszály milyen mértékben sújtja: a zöldtől a vörösig terjedő színek az aszállyal érintett terület arányát mutatja (a zöld jelenti a 10%-nál kisebb, a vörös pedig a 85%-nál nagyobb értékeket). A szürke területeken nincs szántóföldi kultúra, a kékkel jelölt részeken pedig a növényzet szezonon kívül, nyugalomban van.)


3. ábra
A június havi csapadékösszeg eltérése a sokéves átlagtól (%). (forrás: www.fao.org)
(A vörös színű területeken csapadékhiány, a kék színű területeken csapadéktöbblet volt,
a szürke színű területek sivatagok.)


4. ábra
A júliusi első dekád csapadékösszeg eltérése a sokéves átlagtól (%). (forrás: www.fao.org)
(A vörös színű területeken csapadékhiány, a kék színű területeken csapadéktöbblet volt,
a szürke színű területek sivatagok.)


5. ábra
Szélsőséges időjárású területek Európában 2019. június 1. és július 22. között
(forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)
(kék csíkozás: csapadéktöbblet, pontozott terület: aszály, lila csíkozás: hőhullám)


6. ábra
2019. június 1. és július 15. között a napi átlaghőmérséklet eltérése a sokéves átlagtól (Celsius fok)
(forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)


7. ábra
2019. június 1. és július 15. között a forró napok (Tmax>35 Celsius fok) száma
(forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)


8. ábra
A 2019. június 1. és július 15. között lehullott csapadék mennyisége a sokéves átlag arányában (%)
(forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)


9. ábra
Klimatikus víz egyenleg 2019. június 1. és július 15. között (%)
(forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)


10. ábra
A 2019. június 1. és július 15. között lehullott csapadék mennyisége (mm)
(forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)


11. ábra
A kukoricára vonatkozó relatív talajnedvesség eltérése a sokéves átlagtól 2019. július 1. és 10. között (%)
(forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)


12. ábra
Búza termésátlag előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)
(a térképen a zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag -
a táblázatban az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag előrejelzés (t/ha), a termésátlag előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag előrejelzés a 2018-as év százalékában)


13. ábra
Őszi és tavaszi árpa termésátlag előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)
(a térképen a zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag -
a táblázatban az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag előrejelzés (t/ha), a termésátlag előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag előrejelzés a 2018-as év százalékában)


14. ábra
Repce termésátlag előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)
(a térképen a zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag -
a táblázatban az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag előrejelzés (t/ha), a termésátlag előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag előrejelzés a 2018-as év százalékában)


15. ábra
Kukorica termésátlag előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)
(a térképen a zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag -
a táblázatban az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag előrejelzés (t/ha), a termésátlag előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag előrejelzés a 2018-as év százalékában)


16. ábra
Napraforgó termésátlag előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)
(a térképen a zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag -
a táblázatban az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag előrejelzés (t/ha), a termésátlag előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag előrejelzés a 2018-as év százalékában)


17. ábra
Burgonya termésátlag előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)
(a térképen a zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag -
a táblázatban az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag előrejelzés (t/ha), a termésátlag előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag előrejelzés a 2018-as év százalékában)


18. ábra
Cukorrépa termésátlag előrejelzés a 2014-2018-as átlaghoz viszonyítva (forrás: ec.europa.eu/jrc/en/mars)
(a térképen a zöld: átlagosnál magasabb, sárga: átlaghoz közeli, narancs: átlagnál alacsonyabb termésátlag -
a táblázatban az oszlopok balról jobbra a következőket tartalmazzák: ország, 5 éves termésátlag (t/ha), 2018-as termésátlag (t/ha), MARS termésátlag előrejelzés (t/ha), a termésátlag előrejelzés az 5 éves átlag százalékában, a termésátlag előrejelzés a 2018-as év százalékában)