2023. december 1. péntek
Országos Meteorológiai Szolgálat szerzői jogai

Fogalmak

  • „Tartalom”: A honlapon található összes szöveges, grafikai, mozgó- és állóképes információ, függetlenül azok letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon való elérhetőségétől.
  • „OMSZ”: Országos Meteorológiai Szolgálat, mint a Tartalom kiadója.
  • „Szabadon felhasználható adatok”: Az OMSZ díjkatalógus szerinti meteorológiai alapadatok.
  • „Felhasználó”: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki, vagy amely a honlap tartalmát felhasználja, és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadja. Kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselője felel.


Tartalom felhasználása

Az OMSZ honlapján szereplő Tartalmak a lakosság számára ingyenesen megtekinthetők. A Szabadon felhasználható adatok kivételével tilos a www.met.hu honlap (továbbiakban honlap) bármely részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok felhasználásával anyagi, erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem mérhető bármely jellegű profitot eredményezni.

A Szabadon felhasználható adatok kivételével tilos az OMSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát, többszörözve terjeszteni, adatbázisban tárolni, technikai művelet segítségével bármely részét nyilvánosságra hozni, illetőleg akár változatlan formában újraközvetíteni.

A honlapon található képeket, fotókat, piktogramokat, térképeket, táblázatokat, grafikonokat, szöveges tartalmakat, leírásokat, dokumentumokat, számítógépes alkalmazásokat, eljárásokat hazai és nemzetközi szerzői jogok védik. Ezen tartalmak közlése, feldolgozása esetén a pontos adatforrás megjelenítése mellett az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A műholdképek közlésének esetében kérjük, a www.eumetsat.int honlapon is tájékozódjanak az EUMETSAT által támasztott szerzői jogi követelményekről!

Az „OMSZ” és a „www.met.hu”, illetve valamennyi „met.hu” domain nevet tartalmazó elnevezés védjegy. Az elnevezések az Országos Meteorológiai Szolgálat tulajdonát képezik, ezért felhasználásuk írásbeli engedélyhez kötött; senki nem használhatja fel gazdasági, üzleti célra, megtévesztésre vagy a tulajdonos és a honlap lejáratására.


Médiatájékoztatás

A honlapon található Tartalmak médiatájékoztatás keretei között használhatók fel, az attól eltérő felhasználás – különösen ide értendők a promóciós, vagy egyéb mindennemű reklámcélú felhasználás esetei – nem engedélyezett. Felhasználó a Tartalmat jogosult átvenni, lényeges elemeinek és az abban szereplő tények megváltoztatása nélkül módosítani, kiegészíteni, magyarázatot hozzáfűzni.

A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

  • az OMSZ-tól átvett anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre;
  • amennyiben a kiadott híranyaggal kapcsolatban az OMSZ javítást, hibaigazítást, pontosítást ad ki, vagy a híranyagot visszavonja, úgy azt a már átvett, közzétett, feldolgozott saját anyagában, szolgáltatási, illetve publikálási felületén haladéktalanul javítja, pontosítja vagy érvényesíti, és a továbbiakban az eredeti híranyagra nem hivatkozik, arra még áttételesen sem utal;
  • a hír javításának, pontosításának vagy visszavonásának elmaradása miatt, illetve a hírfeldolgozásból adódó – például címváltoztatás, átszerkesztés stb. – harmadik féltől érkező megkeresés, panasz, vagy kárigény esetén maradéktalanul helyt áll, és elismeri, hogy az OMSZ felelőssége ez ügyekben kizárt;
  • minden esetben, ha az OMSZ-tól átvett információkat azonosítható híranyagként közli, az OMSZ-ot, mint forrást feltünteti, vagy utal a hírforrásra.


Hivatkozások a honlapra

Az OMSZ kizárólag akkor járul hozzá a honlapjára mutató internetes hivatkozás (link) elhelyezéséhez, ha a linket tartalmazó weboldal témája nem erotikus és összeegyeztethető az alkotmányos jogrenddel.

Az OMSZ honlap egyes oldalai abban az esetben láttathatók más honlap részeként, ha a hivatkozás során a kiválasztott oldalnak sem a szerkezetében (beleértve a fejlécet is, amely az Országos Meteorológiai Szolgálat nevét és logóját tartalmazza), sem a tartalmában nem történik semmiféle változtatás.

Az OMSZ fenntartja a jogot az aloldalak címének (URL-jének) megváltoztatására.


Hirdetés és szponzorálás

A honlap oldalak tartalmazhatnak hirdetést, vagy szponzorok által elhelyezett egyéb tartalmakat. A hirdetők és a szponzorok felelősek az általuk megjelenített információ hitelességéért és jogi megfeleléséért. Az OMSZ minden ezzel kapcsolatos felelősséget elhárít magától.


Jogi nyilatkozat

Az OMSZ törekszik a szolgáltatás folyamatosságának hibamentes fenntartására, de nem garantálja, hogy a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól.

A honlapon található információk tájékoztató jellegűek, a honlap és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat.

Az OMSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírusmentesek illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

Az OMSZ nem vállal semmilyen felelősséget a honlap információinak felhasználásából adódó kárért, ideértve a honlap részbeni vagy teljes elérhetetlenségéből, elavultságából vagy adatvesztéséből adódó károkat is.

Az OMSZ bármikor jogosult a jelen általános felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A honlaplátogató elismeri, hogy az általa e-mailben, vagy weboldalainkon keresztül rendelkezésre bocsátott írásos, képes anyag egyúttal nyilvánosságra kerülhet, s azt az OMSZ részben, vagy egészben közzéteheti, tartalmát felhasználhatja. Ezzel vállalja, hogy nem kezdeményez jogi eljárást az OMSZ ellen a felhasználás miatt, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja az OMSZ-ot.

A szerzői jogokat sértő cselekmények az elkövető polgári, illetve büntetőjogi felelősségének megállapítását vonják maguk után.


Hozzájárulás igénylése

Az írásbeli hozzájárulásokat a service@met.hu e-mail címen lehet kérni.


OMSZ: 2018. június 13.