2024. július 18. csütörtök
Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program

 

Interreg V-A Románia-Magyarország Program, amely megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki.

Projekt címe: A jégeső káros hatásainak mérséklése Szatmár megyében (RO)

Résztvevők: Vezető partner: Szatmár Megyei Tanács, Románia

Résztvevők: Partner: Országos Meteorológiai Szolgálat, Magyarország

Acronym: SILVER

Projektrész kódja: ROHU102


Pályázat rövid ismertetése

A SILVER projekt keretében talajgenerátoros jégeső-elhárító rendszer kerül kiépítésre a romániai Szatmár megye területén 40 automata generátor-állomással és megyén belüli központi irányítással. A rendszer működését az OMSZ elsősorban a napkori radarállomásának méréseivel és egyéb meteorológiai infrastruktúrájának felhasználásával, valamint a Magyarországon működő jégkár-mérséklő rendszer meteorológiai kiszolgálásának know-how-jával támogatja. A pályázat keretében az OMSZ megfigyelő-hálózatának, műszeres észleléseinek korszerűsítése is megtörténik. A román határ melletti magyar megyékben 9 új meteorológia állomás operatív üzembehelyezésére kerül sor. Az OMSZ feladatai a SILVER projektben az operatív, jégeső várható kialakulására vonatkozó riasztások kiadása a romániai Szatmár megye területére a már korábban kidolgozott jégeső-előrejelzési módszertan és rendszer felhasználásával.

Jégesőktől védendő terület

térkép

 

Megújult meteorológiai mérőhálózat

Az OMSZ jégeső-előrejelzését támogatja a magyar oldalon telepített 9 megújult meteorológiai mérőállomás. Az állomások elhelyezkedését az alábbi térkép szemlélteti.Beszerzett meteorológiai mérőeszközök

A pályázat keretében cseppspektrum-mérők, felhőalapmérők, sugárzási egyenleg komponenseinek méréséhez szükséges eszközök és földfelszíni standard meteorológiai mérőeszközök beszerzésére került sor. Így, az OMSZ 9 darab földfelszíni mérőállomását újította meg, amelyek már a mai kor meteorológiai igényeit szolgálják ki, és egyben hozzájárulnak a veszélyes időjárási helyzetek pontosabb előrejelzéséhez. A projekt keretében a WMO előírásoknak megfelelő, magas adat rendelkezésre állású állomások jöttek létre, melyek perces gyakorisággal küldik a mérési adatokat a központi adatbázisba.


Képek a megvalósult meteorológiai állomások telepítéséről

Békéscsaba

Debrecen

Folyás

Napkor

Orosháza

Szarvas

Szeged

Szentes

Vásárosnamény

 

A projekt alapadatai

Projekt kezdete: 2018. március 1.

Befejezés időpontja: 2020. augusztus 31.

A vezetőpartner kérésére a projekt futamideje meghosszabbításra került: a befejezés új időpontja 2021. december. 31.

Költségvetés Euro-ban:

  • Teljes költségvetés: 1.544.205
  • OMSZ költségvetése: 677.483 EUR
  • Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása: 85%
  • Nemzeti társfinanszírozás: 15%
  • A projekt az Európai Unió (ERDF) támogatásával valósul meg, amelyet a román és a magyar kormány nemzeti társfinanszírozással egészít ki.


Kapcsolat: Horváth Gyula, szakmai elnökhelyettes, Országos Meteorológiai Szolgálat

A program honlapja: interreg-rohu.eu/en