2024. július 18. csütörtök
Események

KEOP – 6.3.0/1F – 2008 – 0035 számú projekt
KEOP – 6.3.0/2F/11 – 2011 – 001 számú projekt – 1. sz. beszámoló
KEOP – 6.3.0/2F/11 – 2011 – 001 számú projekt – 2. sz. beszámoló
KEOP – 6.3.0/2F/11 – 2011 – 001 számú projekt – 3. sz. beszámoló


KEOP – 6.3.0/1F – 2008 – 0035 számú projekt

A környezetvédelmi célú informatikai fejlesztésekre kiírt KEOP pályázati konstrukcióban az OMSZ 2008 novemberében nyújtotta be pályázatát az első fordulóra. A Támogatási Szerződés 2009. április 27-én lépett hatályba.

Az április-május időszakban a radar telephely keresés során két helyszínt választottunk ki, első helyre soroltuk a Honvédelmi Minisztérium Szentes-Lapistó rádió adó-vevő állomás területét, második helyre az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Fertői-csatorna gátőrház területét.

Májusban szerződést kötöttünk a radartorony tervezési munkálataira, illetve júniusban a pályázat költség-haszon elemzés elkészítésére.

A radartorony befogadására alkalmas telek véglegesítése, a Szentesi Polgármesteri Hivatal állásfoglalásának beérkezése és a szükséges egyeztetések lefolytatása a Honvédelmi Minisztériummal több hónapig tartott, ezért az előkészítő munkát 2010 nyarán folytathattuk.

2010. július 29-én hatályba lépett a módosított Támogatási Szerződés.

2010 júliusában bérleti szerződést kötöttünk a HM-mel, amely november végén lett hatályos az MNV Zrt. hozzájárulását követően.

Szeptemberben telekalakítási eljárást indítottuk, a telekalakítás 2011. januárban vált jogerőssé. A Szentesi Földhivatal február 3-án jegyezte be és adta ki a határozatot.

2010. október-december hónapokban elkészült a radar torony engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja. Az építési engedélyt december 17-én adhattuk be, és márciusban kaptunk meg a jogerős építési engedélyt. 2012 márciusáig érvényes frekvenciakijelölési határozattal rendelkezünk, amely lehetővé teszi a radar beszerzést és telepítést.

A közbeszerzési dokumentációk - Ajánlattételi Felhívás ütemtervvel és az Ajánlattételi Dokumentáció - február elejére váltak teljessé.

A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Helyszíni Ellenőrzési Önálló Osztálya ellenőrizte a projekt előkészítése során történteket. Hiányosságot nem tárt fel. A pályázatot március 31-én benyújtottuk.KEOP – 6.3.0/2F/11 – 2011 – 001 számú projekt

1. sz. beszámoló: 2012. február 1. – 2013. február 1.


A 2. fordulóba 2011. március 31-én beadott pályázat pozitív elbírálását követően 2012. február 1-én megkötöttük a Támogatási Szerződést (TSZ). Ezt követően elkezdődött a radartorony megépítésére, valamint a radarberendezés és a cseppspektrum mérők szállítására a közbeszerzési pályázatok előkészítése. A TSZ aláírását követő 1 évben a projektszerződésben rögzített tevékenységeit részletezve az alábbi előrehaladás történt.

1. Cseppspektrum mérők szállítása: A közbeszerzési dokumentáció az előkészítést és az ellenőrzéseket követően 2012. december 30-án-án lett megküldve a Közbeszerzési Hatóság részére. A hiánypótlást követően a hirdetmény 2013. január 18-án jelent meg. A beadott ajánlat bírálatát követően hiánypótlási felhívás került megküldésre, amely jelenleg folyamatban van. A szerződéskötés március 2. felében várható.

2. Radarberendezés szállítása: Az uniós, nyílt közbeszerzési eljárás dokumentációi az előzetes ellenőrzéseket és a KFF jóváhagyását követően 2012. december 14-én lett megküldve a Közbeszerzési Hatóság részére. A hirdetmény 2013. január 9-én jelent meg. Az ajánlattételi határidő március 8., a szerződés megkötése április második felében várható.

3. Radartorony építése: A közbeszerzési eljárásban a Részvételi Felhívás hirdetménye 2012. november 30-án jelent meg. A Részvételi Felhívásra beadott pályázatok és a hiánypótlások értékelését követően 2013. január 11-én sor került az Ajánlati Felhívás és Dokumentáció kiküldésére. Az ajánlatok beadásának és a bontás tervezett időpontjára, 2013. február 4-jére 7 ajánlattevő adta be pályázatát. A február 14-i tárgyalást követően 6 ajánlat maradt versenyben. A közbeszerzés dokumentumait utóellenőrzés céljából a Közreműködő Szervezet rendelkezésére bocsátottuk. A szerződéskötés márciusban várható.

4. Tervezés: Ajánlatot kértünk a radartoronyhoz vezető út módosított nyomvonalának tervezésére. A módosítás oka az, hogy az út kezelője, Szentes Város Önkormányzata azzal a kitétellel adta meg hozzájárulását a tervdokumentáció engedélyeztetéséhez, ha az út a földhivatal nyilvántartásban szereplő nyomvonalon kerül megépítésre, amely nyomvonal közel 100 m-es szakaszát a HM jóhiszeműen használta. A Szentesi Földhivatal vezetőjével folytatott megbeszélést követően megállapodtunk a HM illetékes hivatalával a HM kerítés áthelyezéséről, azaz lehetővé vált a 01230 helyrajzi számú jelenleg kiépítetlen út zúzottköves megerősítésére az engedélyezési és kiviteli terv ismételt elkészítése. Miután a tervezett út szerkezetében változást nem terveztünk, csak nyomvonal helyesen kellett megtervezni, idő és költségtakarékos megoldásnak látszott a korábbi tervezővel szerződést kötni, amely 2012. október 30-án került aláírásra. Az újratervezés megtörtént.

5. Építési munkák: A radartorony építési munkái még nem kezdődtek meg. A közbeszerzési eljárást követő szerződéskötésre a tervek szerint 2013. márciusban kerül sor.

6. Terület előkészítés: A lőszermentesítés kivitelezésére szerződést kötöttünk 2012. december 18-án. A vállalkozó e feladatot teljesítette.

7. Közbeszerzés: A közbeszerzések előkészítésére és lebonyolítására 2011. január 28-án kötöttünk szerződést egy közbeszerzési tanácsadó céggel. Mivel 2012. január 1-től a Kbt. több pontban változott, ezért a pályázathoz elkészített dokumentációk átdolgozása vált szükségessé, ami a közbeszerzések tervezettnél későbbi indítását eredményezte. Emiatt a szerződést is módosítani kellett.

8. Tervezés: A radartorony építés műszaki ellenőri feladatainak ellátására, a statikus-építész tervezői művezetői feladatainak ellátására, valamint a beruházás-lebonyolító feladatok ellátására a szerződéseket megkötöttük.

9. Tájékoztatás és nyilvánosság: Folyamatban vannak a projekt ünnepélyes alapkőletétellel és sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényének előkészületei, amelyre az építkezés helyszínén és Szentes városban kerül sor 2013. március 12-én. Elkészültek az ÚSZT Arculati kézikönyv előírása szerint a kötelező tájékoztató táblák.

10. Projekt menedzsment: A projekt menedzsment az eddigiek során a közbeszerzési dokumentációk kidolgozásában, a közbeszerzések engedélyeztetésében, az ezzel kapcsolatos adminisztrációban, valamint a tervezési és műszaki ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatban az ajánlatkérések kidolgozásában, az ajánlatok elbírálásában és a szerződéskötések lebonyolításában vett részt. Folyamatosak az egyeztetések a közbeszerzési szakértővel, és a kiválasztott alvállalkozókkal.KEOP – 6.3.0/2F/11 – 2011 – 001 számú projekt

2. sz. beszámoló: 2013. február 1. – 2014. február 1.


A projekt megvalósítás 2. évében az alábbi tevékenységek történtek:

1. Cseppspektrum mérők: A közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A nyertes ajánlattevőkkel (Combit Számítástechnikai Zrt. és TOM- KER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. közös ajánlat) a szerződést 2013. április 16-án megkötöttük. A 14 db műszert a gyártó határidőre leszállította. Az OMSZ Főobszervatóriumának műszerkertjében megtörtént előzetes tesztelést követően a műszerek a végleges telepítési helyükre kerültek. A próbaüzem sikeresen lezajlott.

2. Radarberendezés szállítása: A közbeszerzési eljárást követően a szerződést 2013. július 2-án megkötöttük a nyertes ajánlattevővel (Enterprise Electronics Corporation és The Republic Group Handelsvertretung GmbH közös ajánlattevők). A radarberendezés gyártása folyamatban van, rövidesen várható annak gyári átvétele.

3. Radartorony építése közbeszerzés: A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes ajánlattevővel (MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt.) a szerződést 2013. március 28-án megkötöttük.

4. A radartorony építési munkáit végző MEGA-LOGISTIC Zrt. a szerződésben vállalt munkákat 2013. december 10-re teljesítette, az átadás-átvétel megtörtént.

5. Tervezés: A radartoronyhoz vezető út módosított nyomvonalának tervezése megvalósult. Szükséges volt a fogyasztói kábeltervezés létesítése a transzformátor állomás és a radarállomás között tárgyú fedvény terv és a járulékos tervmódosítások elkészítése, valamint a torony tervrészleteinek szükséges áttervezése. Ezek a munkák is elkészültek.

6. A lőszermentesítés kivitelezésére megkötött szerződésben vállalt feladatokat az EL-KÁ és Társa Kft. teljesítette.

7. A közbeszerzések előkészítésére és lebonyolítására a MultiContact Consulting Kft-vel kötöttünk szerződést. Mivel 2012. január 1-től a közbeszerzési törvény több pontban változott, ezért az elkészített dokumentációk átdolgozása vált szükségessé. A közbeszerzések későbbi indítása miatt a szerződés módosításra került. A közbeszerzési eljárások eredményesen lebonyolításra kerültek, a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket megkötöttük, így a közbeszerzési szakértő a szerződésben vállalt feladatait teljesítette.

8. Mérnöki feladatok: A radartorony építés műszaki ellenőri feladatainak ellátására a KRIVDA Kft-vel, a statikus-építész tervezői művezetői feladatainak ellátására a SZAKSZON Kft-vel kötöttünk szerződést. A beruházás-lebonyolító feladatok ellátására két külön szerződést kötöttünk a NORGAY Kft-vel az építkezés előkészítési szakaszára és a megvalósítási szakaszára. A szerződésben foglalt vállalások a tervek szerint teljesültek.

9. A radartorony alapkő letételével egybekötött nyitórendezvényt 2013. március 12-én tartottuk meg Szentes városban és a lapistói építési területen. Az aktuális információkkal folyamatosan frissítjük a projekt honlapot és a TÉRKÉPTÉR felületet. Elkészültek a B és C típusú projekttáblák. Összegyűjtöttük a nyitórendezvénnyel kapcsolatos sajtómegjelenéseket.

10. A projekt menedzsment a közbeszerzések lebonyolításában, a tervezési és műszaki ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos szerződések megkötésében, a projekt nyitórendezvény megrendezésében és a projekttel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában vett részt.KEOP – 6.3.0/2F/11 – 2011 – 001 számú projekt

3. sz. beszámoló: 2014. február 1. – 2015. január 31.


A projekt megvalósítás 3. évében az alábbi tevékenységek történtek:

1. Cseppspektrum mérők szállítása: A közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevők (COMBIT Számítástechnikai Zrt és TOM-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.) a 14 db műszert leszállították és letelepítették.  A próbaüzem sikeresen lezajlott, a műszerek operatív módon működnek.

2. Radarberendezés szállítása: A közbeszerzési eljárást követően a szerződést megkötöttük a nyertes ajánlattevővel (Enterprise Electronics Corporation és The Republic Group Handelsvertretung GmbH közös ajánlattevők). A berendezést a gyártó leszállította, átadás-átvétele megtörtént. A berendezés szállítását követően az OMSZ nyilatkozott a szerződés szerinti opciós tételek igényléséről is.  Július 30-án sikeresen befejeződött a tesztüzem, a radar operatív üzemmódban működik. A radar mérési eredményei a lakosság számára elérhetőek.

3. Radartorony építése: A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a nyertes ajánlattevővel (MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zrt) a szerződést megkötöttük. A vállalkozó a szerződésben vállalt munkákat 2013. 12.10-re teljesítette, az épület átadás-átvétele megtörtént.

4. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: A beszerzésre tervezett eszközök közül először 2013 nyarán, az OMSZ Főobszervatóriumának műszerkertjében tesztelési célból telepített 14 cseppspektrum mérő adatainak gyűjtéséhez szükséges optikai gerinchálózat kiépítését rendeltük meg a központosított közbeszerzésen keresztül a T-Systems Magyarország Zrt-től. A többi informatikai eszköz a radar tesztelés tapasztalatainak figyelembe vételével a projekt végén került megrendelésre.

5. Tervezés: A radartoronyhoz vezető út módosított nyomvonalának tervezése megvalósult, a fedvény terv, a járulékos tervmódosítások és a torony tervrészleteinek szükséges áttervezése elkészültek. A radarállomáshoz kapcsolódó, erősáramú és villámvédelmi szakterületeket érintő műszaki támogatásra és szaktanácsadásra a MERVILL-ALFA Kft-vel kötöttünk szerződést, aki ezt a feladatot is teljesítette. Az OSSKI elvégezte a sugárvédelmi méréseket, mind a toronyban, mind a környezetben határérték alatti értékeket mértek.

6. A lőszermentesítés kivitelezésére megkötött szerződésben vállalt feladatokat az EL-KÁ és Társa Kft teljesítette.

7. A közbeszerzések előkészítésére és lebonyolítására a MultiContact Consulting Kft-vel kötöttünk szerződést. A közbeszerzési eljárások eredményesen lebonyolításra kerültek.

8. Mérnöki feladatok: A radartorony építés műszaki ellenőri feladatainak ellátására a KRIVDA Kft-vel, a statikus-építész tervezői művezetői feladatainak ellátására a SZAKSZON Kft-vel kötöttünk szerződést. A beruházás-lebonyolító feladatok ellátására két külön szerződést kötöttünk a NORGAY Kft-vel az építkezés előkészítési szakaszára és a megvalósítási szakaszára. A szerződésben foglalt vállalások a tervek szerint teljesülnek Ugyancsak teljesítette feladatait az F4 Bau Kft, akik az antennatörzs alaprajznak megfelelő mérnöki pontosságú sablon legyártását, valamint a sablon, az antennatörzs rögzítéséhez szükséges furatok nagy pontosságú kialakítását, ragasztását végezték el.

9. A radartorony alapkő letételével egybekötött nyitórendezvényt 2013. március 12-én tartottuk meg Szentes városban és a lapistói építési területen. Az aktuális információkkal folyamatosan frissítettük a projekt honlapot és a TÉRKÉPTÉR felületet. Elkészültek a B és C típusú projekttáblák. Összegyűjtöttük a projekttel kapcsolatos sajtómegjelenéseket. 2014. október 13-án került sor került a sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvény megtartására, szintén Szentesen. Elkészült a D típusú emlékeztető tábla is.

10. A projekt menedzsment a közbeszerzések lebonyolításában, a tervezési és műszaki ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos szerződések megkötésében és a projekttel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában vett részt. A menedzsment az OMSZ szervezetén belül alakult.

Összességében a projekt célkitűzései maradéktalanul teljesültek.


NFU_KEOP_banner
 
A magyarországi időjárási radarhálózat bővítése és csapadékmérési adatainak minőségi javítása

KEOP – 6.3.0/1F – 2008 – 0035 számú (első forduló) és a
KEOP – 6.3.0/2F/11 – 2011 – 0001 számú (második forduló) projekt keretében