2024. július 14. vasárnap
Országos Meteorológiai Szolgálat épületeinek energetikai korszerűsítése

 

Kedvezményezett:

Építési és Közlekedési Minisztérium (jogelőd: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.)
Országos Meteorológiai Szolgálat

Közreműködő szervezet:

Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Fejlesztéssel érintett intézmény:

Országos Meteorológiai Szolgálat – 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.

Projekt kezdő időpontja: 2020.01.20.

Projekt befejezési dátuma: 2022.11.08.


Projekt tartalma:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat épületszerkezete a korának megfelelő építészeti színvonalon készült, azonban nem tett eleget a mai kor hőtechnikai követelményeinek, jelentős hőveszteséggel működött.

Az épületenergetikai beruházás keretében megvalósult többek között a homlokzati nyílászárók részleges cseréje, a padlásfödém hőszigetelése, valamint a radiátorszelepek korszerű szerelvényekre történő cseréje, a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

Az energetikai korszerűsítés megvalósulása támogatta a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárult a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez, továbbá a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezte, ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének, egyúttal erősítve az intézmény környezettudatos energiafelhasználását.

A projekt közvetlen célja volt az épület energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás csökkentése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként egy korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett céljai a gazdaságos működtetés és a fenntartható fejlődés elősegítése. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A beruházás – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – az BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósult meg - a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával, az Országos Meteorológiai Szolgálattal szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2017-00123 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósult meg.

A támogatás összege: 129.250.200 Forint

A projekt bruttó összköltsége: 132.367.235 Forint

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósulásával elérni kívánt CO2 kibocsátás csökkenésének mértéke: 83,72 tonna/év