2024. július 14. vasárnap
Felhasznált adatok és módszerek

Az 1991-2020 időszak éghajlatát bemutató elemzéseinket a HungaroMet éghajlati adatbázisában rendelkezésre álló adatok alapján, az esetleges hiányok pótlása, homogenizálása és ellenőrzése után végeztük. Az egységes térbeli lefedettség érdekében sűrű, szabályos rácshálózatra interpoláljuk az értékeket, így az ország teljes területén tudunk az éghajlatról és annak esetleges megváltozásáról nyilatkozni. Kifejezetten meteorológiai célra kifejlesztett interpolációs eljárást: a MISH-t használtuk az itt bemutatott elemzésekhez.

Az elemzéseket alapvetően a legújabb éghajlati normál időszak, az 1991-2020 közötti 30 év adataira alapoztuk. A mérésekben bekövetkezett jelentős változás miatt azonban a globálsugárzás és a szél esetén a 2001-2020 éveket vizsgáljuk.

Mivel a HungaroMet mérőhálózatában a 2010-es években megszűnt a napfénytartam mérés, a napsütéses órák számáról műholdas adatok alapján írunk.

A különböző meteorológiai elemeknél eltérő számú állomásról állnak rendelkezésünkre adatok.

Paraméter Állomások száma
Hőmérséklet (1971-1974) 55
Hőmérséklet (1975-2020) 114
Csapadék 500
Szél 89
Globálsugárzás 37

 

1. ábra Csapadék (a)-, hőmérséklet (b)-, szél (c)- és globálsugárzás (d) mérése Magyarországon

Több esetben mutatunk be országos átlagokat. Ezek minden esetben az interpolált rácsponti értékek átlagát, és nem az állomási értékek átlagát jelentik. Erre azért van szükség, mert a meteorológiai állomások elhelyezkedése nem egyenletes az országon belül (pl. a magasabban fekvő területeken sokkal kevesebb van), így az állomási átlag nem reprezentálja megfelelően az ország egészét.

 

Javasolt irodalom

Bihari Z., Babolcsai Gy., Bartholy J., Ferenczi Z., ♰Gerhátné Kerényi J., Haszpra L., Homokiné Ujváry K., Kovács T., Lakatos M., Németh Á., Pongrácz R., Putsay M., Szabó P., Szépszó G, Bihari Z. (szerk.) (2018): Éghajlat. In: Kocsis, K (főszerk.): Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet. Budapest, Magyarország, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, (2018) pp. 58-69. Teljes dokumentum

Bihari Z., Szalai S., Bozó L. (2011): Éghajlat In: Kocsis K., Schweitzer F. (szerk.) 2011. Magyarország térképekben. MTA, Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest pp 46-51. Teljes dokumentum

Izsák, B., 2021: Homogenizálás a meteorológiában: Vissza a jövőbe. Élet és Tudomány 76(6), 176-178.

Izsák, B., Szentimrey, T., 2020: To what extent does the detection of climate change in Hungary depend on the choice of statistical methods? Int. J. Geomath. 11, 17.

https://doi.org/10.1007/s13137-020-00154-y

Mersich Iván (szerk.) et al. (2003): Magyarország éghajlati atlasza. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 107 p.

Péczely Gy. (1979): Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 360p

Szentimrey T., 2011: Manual of homogenization software MASHv3.03. Hungarian Meteorological Service.

Szentimrey, T. and Bihari, Z., 2007: Mathematical background of the spatial interpolation methods and the software MISH (Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized Data Basis). Proceedings from the Conference on Spatial Interpolation in Climatology and Meteorology, Budapest, Hungary, 2004, COST Action 719, COST Office, 17–27.