2024. június 25. kedd
Honlap újdonságok

HungaroMet: 2020. december 8. 12:00

Új szolgáltatás csapadékvíz elvezetés méretezéséhez

A csapadékhullással kapcsolatos szélsőségek intenzitásában, gyakoriságában megmutatkozó tendenciák a változó éghajlat jelei. Az intenzívebbé váló csapadékhullás miatt szükségszerű a csapadékvíz elvezető hálózatok tervezésénél alkalmazott – az 1970-es években elkészített – csapadékmaximum függvények aktualizálása. Az új OMSZ honlapon a tervezés helyszínének megadása után ingyenesen letölthetők a tervezéshez, méretezéshez, illetve hozam számításhoz szükséges csapadékintenzitás adatok.

A mérőhálózat automatizálása a kilencvenes évek közepén kezdődött, 1998-ra az átmeneti időszak véget ért. Az OMSZ elektronikus adatbázisában 1998-tól több mint 100 mérőhelyen rendelkezésre állnak a 10 perces csapadék részösszegek. Ez az időszak már tartalmazza az ezredforduló után gyorsulni látszó éghajlatváltozás jellemzőit. Ezt az időszakot használtuk a csapadékmaximum függvények aktualizálásra. Ugyan a hosszabb statisztikai minta növelné a becslés pontosságát, de a korábbi mérési gyakorlatban alkalmazott eltérő mintavételezés homogenitási problémákat vet fel, emiatt az automata hálózatban rögzített adatok használata célszerű. A becslés pontosítása hosszú mérési sorok figyelembe vételével, valamint az IDF (Intensity-Duration-Frequency) görbék területi érvényességének kérdése további kutatást igényel.
 
A letölthető, mértékadó csapadékintenzitás értékeket 101 automata mérőhelyre vonatkozóan az 1998–2019 időszak automata mérései alapján lettek meghatározva.

Módszertani leírás és tervezői segédlet is segíti a tervező mérnökök munkáját, amelyek szintén letölthetők a Csapadékintenzitás oldalról.
 
Az ingyenes tervezői adatszolgáltatás biztosításához a szükséges fejlesztést az Országos Vízügyi Főigazgatóság (Települési Vízgazdálkodási Osztály) megbízásából a Magyar Mérnöki Kamara (Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat) szakmai közreműködésével az Országos Meteorológiai Szolgálat készítette.

Csapadékintenzitás szolgáltatás elérhető: www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas


Ingyenesen letölthetők a tervezéshez, méretezéshez, illetve hozam számításhoz szükséges
csapadékintenzitás adatok (www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas)