új ablakban nyílik meg
Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium

A projekt leírása

Összefoglaló

Az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium a Pannon Egyetem vezetésével hazai egyetemek, kutatóhelyek és a HungaroMet Nonprofit Zrt. (2023-ig: Országos Meteorológiai Szolgálat) szakmai együttműködésével, multidiszciplináris szemléletben, egységes szakmai irányítás mellett valósul meg. Az Nemzeti Laboratórium az éghajlatváltozás jellemzőinek vizsgálata és az éghajlatváltozás elemeinek az emberi egészségre, természeti, gazdasági rendszerekre és a társadalomra gyakorolt hatásainak tanulmányozása mellett a technológiai, gazdasági és társadalmi adaptáció területén is végez kutatás-fejlesztési tevékenységet.

Kutatási területek

 • Koromrészecskék kutatása; tavi üledékek és bioásványok kutatása;
 • Bioakkumulátorok kutatása integrált bioelektrokémiai rendszerek segítségével;
 • Döntéstámogató rendszerek fejlesztése; vízellátási problémák kezelése;
 • A klímaváltozás gazdasági és üzleti hatásainak kutatása;
 • A klímaváltozás társadalmi vonatkozásainak kutatása;
 • A klímaváltozás hatása a vízi környezetben zajló kémiai kommunikációra;
 • Ökológiai rendszerek változásainak kísérletes vizsgálata; balatoni planktonikus szervezetekre gyakorolt klimatikus hatások vizsgálata;
 • Biológiai diverzitás megőrzési kutatások;
 • Az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálatához szükséges éghajlati adatsorok előállítása;
 • Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálatát támogató információs rendszer kialakítása;
 • Az éghajlatváltozás hatásainak ismertetéséhez szükséges szolgáltatások és kommunikáció fejlesztése;
 • Az éghajlatváltozás hatása a vízciklus „láthatatlan” felszín alatti részére, közvetlen és közvetett ökológiai következmények és adaptáció;
 • Az éghajlatváltozás mozgatórugói és környezeti hatásai a Kárpát-medencében: fenntartható tavi ökoszisztémák biztosítása az éghajlatváltozás során;
 • Az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálata különböző szektorokban; az éghajlatváltozás és a kültéri/beltéri levegőminőség kapcsolata;
 • Atmosphericus és légszennyezési paraméterek akut szív és érrendszeri betegségekre vonatkozó hatásainak vizsgálata;
 • Országos klinikai meteorológiai és légszennyezési információs rendszer tartalmi specifikálása a klinikai kutatás fényében;
 • Ipari folyamatok CO2 kibocsátásának csökkentése;
 • Környezeti szenzoralapú monitoringhálózat fejlesztése

A HungaroMet Nonprofit Zrt. (2023-ig: OMSZ) feladatai

Az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálatához szükséges éghajlati adatsorok előállítása:

Az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálatához elengedhetetlen a térben és időben jó minőségű meteorológiai alapadatok használata. Célunk, hogy ezeket az alapadatokat a lehető legjobb minőségben, a lehető legrészletesebb időbeli és térbeli felbontásban előállítsuk, folyamatosan frissítsük és a felhasználók számára elérhetővé tegyük. Magyarország területére, a legfontosabb meteorológiai paraméterekből részletes rácsponti adatsorokat állítunk elő mind a mérések felhasználásával az elmúlt és a jelen időszakra, mind a klímamodellek eredményei alapján a jövőre vonatkozóan.

Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálatát támogató információs rendszer kialakítása:

Az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálatához elengedhetetlen a térben és időben jó minőségű meteorológiai alapadatok használata. Ugyanakkor a hatásvizsgálók számára sokszor nem elegendőek az országos lefedettségű, viszonylag durva felbontású alapadatsorok sem a múltat, sem a jövőt illetően. Munkájukat segítendő származtatott produktumokat állítunk elő az alábbi területeken: levegőminőség, városi hatások, az éghajlatváltozás – a mindennapi életre, a mezőgazdaságra és különböző gazdasági szektorokra gyakorolt – hatásait leíró indikátorok bevezetése.

Az éghajlatváltozás hatásainak ismertetéséhez szükséges szolgáltatások és kommunikáció fejlesztése:

A hazánkban már bekövetkezett és a várható éghajlati változások hatással vannak a társadalomra és a gazdaságra is. A meteorológiai szolgálat az országra egyedülállóan hiteles, reprezentatív éghajlati adatokat állít elő. Az alapadatok, vagy számított klímaindexek, éghajlati indikátorok nagy mennyisége miatt a felhasználók számára az eredmények értelmezése nehézkessé válhat, ezért a kutatás fő célja, hogy a döntéshozók, a gazdasági szereplők, a különböző szektorok és a lakosság igénye szerint alakítsuk és tegyük közzé az éghajlati információkat. A HungaroMet Nonprofit Zrt. aktív szerepet vállal a régiónkat érintő és várható éghajlati trendek kommunikációjában és a lakosság szemléletformálásban is.